Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 w torze nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 w torze nr 1 na odcinku Ostrzeszów – Antonin od km 59,710 do km 70,562 w ramach zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów – Ostrów Wielkopolski”

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia obejmowała wykonanie:

 • prac przedprojektowych w zakresie uzgodnień branżowych, wykonania badań geotechnicznych  oraz inwentaryzacji infrastruktury,
 • koncepcji projektowej,
 • dokumentacji projektowej (w tym projektu wykonawczego , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),
 • dokumentacji powykonawczej technicznej.

Ww. dokumentacja obejmowała następujące branże:

 • nawierzchnia torowa, odwodnienie, nawierzchnia na przejazdach , konstrukcja  peronów , mała architektura,
 • obiekty inżynieryjne,
 • urządzenia sterowania ruchem  kolejowym - stacyjne i szlakowe,
 • energetyka nn,,
 • sieć trakcyjna,
 • budynki (rozbiórka)
 • stała organizacja ruchu na przejazdach.

 

Realizacja: Agencja WMC