Zajezdnia tramwajowa Pogodno w Szczecinie

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  dla przebudowy obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie  w ramach projektu pn: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie"

Opis:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz projektu wykonawczego dla zadania pn: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  dla przebudowy obiektów Zajezdni Pogodno w Szczecinie  w ramach projektu pn: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie :

  • przebudowy: budynku ochrony, budynku ustawiaczy, budynku administracyjnego, hali naprawczo –postojowej, hali obsługowo – naprawczej ,
  • rozbudowy hali obsługowo naprawczej o halę  tokarki podtorowej,
  • budowy wiaty postojowej i budynku podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i  zagospodarowaniem terenu,
  • przebudowy  torowiska i układu drogowego  wraz  z  budową połączenia z miejską siecią torową,
  • budowy ścian oporowych.

Realizacja: Agencja WMC