Polska firma projektowa
z ponad 70-letnim doświadczeniem

Specjalizujemy się w opracowaniu dokumentacji projektowej we wszystkich jej stadiach, od koncepcji zaczynając, a na projekcie wykonawczym kończąc. Prowadzimy również nadzór autorski nad robotami. Naszym celem jest dostarczanie najnowocześniejszych
i optymalnych rozwiązań dla infrastruktury  transportowej.

Polska firma projektowa
z ponad 70-letnim
doświadczeniem

Specjalizujemy się w opracowaniu dokumentacji projektowej we wszystkich jej stadiach, od koncepcji zaczynając, a na projekcie wykonawczym kończąc. Prowadzimy również nadzór autorski nad robotami. Naszym celem jest dostarczanie najnowocześniejszych
i optymalnych rozwiązań dla infrastruktury  transportowej.

Image
Image
Projektujemy i realizujemy zadania koordynacyjne dla wszystkich zadań inwestycyjnych.
Image
Projektujemy mosty, tunele, wiadukty drogowe i kolejowe, przejścia podziemne, obiekty inżynieryjne.
Image
Projektujemy urządzenia i linie telekomunikacyjne systemów telewizji przemysłowej.
Image
Projektujemy urządzenia srk na stacjach, liniach i przejazdach kolejowych.

Zakres naszej
działalności

Przedmiotem działalności BPK Poznań sp. z o.o. jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej w dziedzinie infrastruktury transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całego kraju.

Filary
naszej działalności

Innowacyjność i technologia: Jesteśmy zobowiązani do ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które poprawią efektywność i bezpieczeństwo transportu kolejowego...

Zrównoważony rozwój: Nasza firma kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój. Projektujemy linie kolejowe i tramwajowe oraz drogi, pamiętając jednocześnie o minimalizowaniu ich wpływu na środowisko...

Nasze usługi

Przedmiotem działalności Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej w dziedzinie infrastruktury transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całego kraju.
Image

Branże, w których działamy

Branża Linii, Stacji i Węzłów

Branża Linii, Stacji i Węzłów

zajmuje się projektowaniem linii kolejowych i tramwajowych, węzłów, łącznic, stacji rozrządowych, ładunkowych i kontenerowych, bocznic i zajezdni tramwajowych.
Branża Architektury i Konstrukcji

Branża Architektury i Konstrukcji

wykonuje dokumentację projektową w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych.
Branża Elektroenergetykii Sieci Trakcyjnej

Branża Elektroenergetyki
i Sieci Trakcyjnej

zajmuje się projektowaniem energetyki zawodowej, linii zasilająco-rozdzielczych, głównych stacji zasilających.
Branża przygotowaniainwestycji i koordynacji

Branża przygotowania
inwestycji i koordynacji

 projektuje i realizuje zadania koordynacyjne dla wszystkich zadań inwestycyjnych.

Poznaj nasze wybrane inwestycje,
które zostały zrealizowane
w ostatnich latach.