O nas

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. to polskie biuro projektowe z ponad 70-letnimi tradycjami. Specjalizujemy się w opracowaniu dokumentacji projektowej we wszystkich jej stadiach, od koncepcji zaczynając, a na projekcie wykonawczym kończąc. Prowadzimy również nadzór autorski nad robotami.

Nasze biura znajdują się w Poznaniu oraz w Krakowie
– umożliwia to efektywne prowadzenie kontraktów na obszarze całej Polski.

Misja

Wizja

Nasza historia

Rok 1952

Rok 1952

Zaczyna się już w 1952 roku. To właśnie w tym czasie zaczęliśmy działać na rynku usług projektowych. Do końca 1991 roku Biuro prowadziło swoją działalność w ramach struktur organizacyjnych Polskich Kolei Państwowych, a w latach 1992-2004 było samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym w zarządzie menadżerskim, znanym pod nazwą Biuro Projektów Kolejowych Przedsiębiorstwo Państwowe
Rok 2005

Rok 2005

W 2005 roku firma przekształciła się w spółkę z o ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. (dalej BPK Poznań).
Rok 2012

Rok 2012

W 2012 roku ZUE S.A. nabyło udziały BPK Poznań, natomiast rok później doszło do połączenia biur projektowych, wchodzących w skład Grupa ZUE S.A (BIUP i BPK Poznań).
Rok 2023

Rok 2023

W sierpniu 2023 r. nastąpiło przejęcie przez firmę
Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. 100% udziałów w BPK Poznań.

Filary naszej działalności

Podstawą działalności BPK Poznań jest pięć filarów, które są nieodłącznym elementem naszej strategii.
Dzięki nim możemy dostarczać wysokiej jakości usługi, być źródłem innowacji oraz przyczyniać
się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i środowisku.
Innowacyjność i technologia:

Innowacyjność i technologia:

Jesteśmy zobowiązani do ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które poprawią efektywność i bezpieczeństwo transportu kolejowego, drogowego i miejskiego. Nasze projekty uwzględniają zaawansowane technologie, takie jak systemy zarządzania ruchem, elektromobilność i inteligentne rozwiązania transportowe.
Zrównoważony rozwój:

Zrównoważony rozwój:

Nasza firma kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój. Projektujemy linie kolejowe i tramwajowe oraz drogi, pamiętając jednocześnie o minimalizowaniu ich wpływu na środowisko, promując elektryfikację, wykorzystanie energii odnawialnej i redukcję emisji. Nasze działania bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczeństwa.
Efektywność i wydajność:

Efektywność i wydajność:

Dążymy do poprawy efektywności i wydajności systemów transportowych. Dążymy do redukcji zatorów drogowych, optymalizacji przepustowości dróg i linii kolejowych oraz minimalizacji czasu podróży dla pasażerów i transportu towarowego.
Współpraca i partnerstwo:

Współpraca i partnerstwo:

Nasza wizja zakłada budowanie długotrwałych relacji z klientami i partnerami. Działamy jako zaufany partner, dostarczając kompleksowe rozwiązania projektowe na każdym etapie realizacji inwestycji infrastrukturalnej.

Podczas realizacji projektów współpracujemy z jednostkami rządowymi, samorządami, operatorami transportu, innymi firmami inżynieryjnymi i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta jest kluczowa dla sukcesu projektów infrastrukturalnych.

Bezpieczeństwo i regulacje:

Bezpieczeństwo i regulacje:

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Działamy zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami bezpieczeństwa, dbając o minimalizowanie ryzyka wypadków i zapewniając bezpieczne korzystanie z infrastruktury transportowej.

Zarząd

Krzysztof Majchrzak

Krzysztof Majchrzak

Prezes Zarządu
Anna Żyłka

Anna Żyłka

Wiceprezes
Janusz Zubrzycki

Janusz Zubrzycki

Wiceprezes